Zde se nacházíte: HitBazar.cz » Podmínky využívání služeb

Podmínky využívání služeb serveru HitBazar.cz

Srozumitelně

Inzeráty můžete vkládat zdarma, můžete jej zvýhodnit pomocí SMS.
Vkládejte inzeráty dle dobrých mravů a zákonů ČR nebo jej můžeme bez dalších nároků smazat.
Nevkládejte erotiku, pyramidy, MLM, pochybné nebo nepravdivé inzeráty.
Vždy inzerát popište co nejlépe.
Nevhodné inzeráty můžeme na základě vlastního uvážení smazat.

Pro právníky a podobné

1. Vymezení základních pojmů:

 • Uživatel - osoba využívající server HitBazar.cz
 • Inzerent - osoba zadávající inzerát
 • Provozovatel - fyzická osoba, David Dvořák, IČO 76211843

Provozovatel Serveru je oprávněným provozovatelem a správcem Serveru HitBazar.cz. Hitbazar.cz je inzertní server provozovaný fyzickou osobou David Dvořák - dále jen Provozovatel.

2. Server HitBazar.cz umožňuje zdarma zveřejňovat a prohledávat nabídky či poptávky zboží, služeb a jiného majetku soukromých osob či podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů. Služby HitBazar.cz umožňují tyto informace zobrazovat, zasílat, mazat nebo s nimi jinak dále pracovat.
Uživatelé nesmí inzerovat přímo podnikatelskou činnost (bez ohledu na to, zda podnikatelskou činnost provádí registrovaně, či ne). Zboží koupené pouze za účelem dalšího prodeje lze inzerovat jen zcela konkrétně, tj. po jednom kuse, jedné barvy, tvaru, typu a velikosti. Tj. není možné nabízet služby realitní kanceláře avšak je možné inzerovat konkrétní nemovitost. Není dovoleno zadávat opakované poptávky nebo výkupy nového zboží.

Na serveru HitBazar.cz jsou zakázány následující inzeráty:

 • inzeráty, které porušující zákony České Republiky
 • inzeráty, které jsou v rozporu s dobrými mravy
 • erotické inzeráty, pornografie, atd.
 • multilevel marketing (MLM) a provizních systémů, pyramidové systémy
 • výkupy, převzetí zadlužených společností
 • inzeráty obsahující jakékoliv nadměrné využívání vykřičníků, dvojteček, pomlček apod.
 • inzeráty zneužívající obsah obrázku (orámování, loga, cokoliv co s inzerátem nesouvisí,...)
 • výdělky bez práce, práce s poplatkem předem
 • emailing, klikání na reklamy, apod.
 • inzeráty na hubnutí
 • kopírování CD, DVD, disket a jiné porušování autorského zákona
 • inzeráty neomezeného množství zboží
 • padělky, kopie
 • pohonných hmot
 • eKnih
 • půjček, úvěrů a hypoték
 • léků a potravinových doplňků
 • cigaret
 • nejasné inzeráty nebo nabídky práce
 • duplicitní inzeráty

Inzeráty by musí splňovat následující:

 • musí být pravdivý
 • musí obsahovat všechny informace, které jsou pro inzerát zásadní. Je zakázano zadávat např.: "pro informace volejte nebo pište."

Provozovatel serveru HitBazar.cz si vyhrazuje právo mazat "nevhodné inzeráty" na základě vlastního uvážení. Takový inzerát bude smazán bez povinnosti uhradit uživateli zaslané častky pro topování inzerátu. Inzerát může také být upraven tak, aby splnoval podmínky serveru hitbazar.cz, tj. mohou být vymazány nadbytečné znaky, opravy překlepů apod.

3. Veškeré služby HitBazar.cz jsou uživatelům poskytovány zdarma. Výjimku tvoří doplňková funkce "topování", která umožňuje inzerát zvýhodnit ve výpisech inzerátů.

4. Provozovatel si vyhrazuje právo inzerát změnit nebo opravit, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami inzerce HitBazar.cz nebo dobrými mravy.

5. Provozovatel má právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje podmínkám HitBazar.cz.

6. Inzerát vkožený uživatelem bude bezplatně zveřejněn po dobu 90 dnů. Po této lhůtě bude automaticky vymazán společně se všemi údaji, které uživatel při zadávání uvedl. Před vymazáním bude uživateli zaslán email s možností prodloužit inzerát. Maximální počet vložení inzerátů na jednoho uživatele je 30.

7. Uživatel souhlasí s tím, že pokud bude chce inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám pomocí svého hesla u příslušného inzerátu.

8. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.

9. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.

10. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb HitBazar.cz ani za způsob jakým služby HitBazar.cz využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.

11. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb HitBazar.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb HitBazar.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

12. Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb HitBazar.cz věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby HitBazar.cz mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.

13. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat.

14. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které HitBazar.cz nabízí.

15. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.

Děkujeme, že využíváte služeb HitBazar.cz!